icon vi icon vi

Đã thực hiện

Công nghệ đúc hẫng cân bằng

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

   Công nghệ đúc hẫng cân bằng

 

1.  Cầu Sê Kông - đường 18B, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

2.  Cầu Cái Tư – Qlộ 91B, Tỉnh Hậu Giang.

  • Cấp công trình: Cầu cấp 2 . Hạng công trình: Nhóm B
  • Mô tả chi tiết: Dầm hộp super – Tee và dầm hộp BTCT liên tục, sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, sơ đồ nhịp: 4x40 + 52 + 80 + 52 + 3x40 (m),  L = 514m.

3.  Cầu Nho Quan – Ninh Bình.

  • Công trình cầu cấp 2
  • L=278.56m
  • Năm xây dựng: 2004
  • Dầm BTCT DƯL sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, nhịp 62m cọc khoan nhồi D=1.2m

4.  Cầu Đồng Chưa – Ninh Bình.

  • Cấp công trình: Cầu cấp 2 . Hạng công trình: Nhóm B
  • Mô tả chi tiết: Dầm hộp super – Tee và dầm hộp BTCT liên tục, sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, sơ đồ nhịp: 4x40 + 52 + 90 + 52 + 3x40 (m),  L = 524m.

5.  Cầu Trường Yên – Ninh Bình.

  • Cấp công trình: Cầu cấp 2 . Hạng công trình: Nhóm B

 

 

Sản phẩm liên quan

Dự án

Tin nổi bật