icon vi icon vi

Đã thực hiện

Đường cao tốc

Giá bán: VNĐ

Tình trạng : Còn hàng

Mô tả chi tiết

1. Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Láng – Hòa Lạc

Tên dự án

Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Láng – Hòa Lạc theo phương thức sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, đoạn Km 22+000 – Km 29+600

Địa điểm thực hiện

Hà Tây – Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư

Ban Quản lý Dự án Thăng Long

Bước thực hiện

Khảo sát  thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

Thời gian thực hiện

2003-2006, 2008

Mô tả dự án

  • Đường cao tốc cấp I. Hạng công trình: Nhóm A
  • Chiều dài tuyến được tham gia thiết kế: 8km từ Km22 – Km30 địa phận tỉnh Hà Tây.
  • Mặt cắt ngang 140m, tuyến thiết kế bao gồm: 2 dải đường cao tốc mỗi dải 3 làn xe rộng 16,25m; 2 dải đường đô thị 2 làn xe cơ giới rộng 10,5m. Đây là đường cấp I đồng bằng, thiết kế cho xe chạy với vận tốc 70km/h đến 120km/h.

Dịch vụ thực hiện

  • Khảo sát thu thập xử lý số liệu địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho bước thiết kế kỹ thuật và lựa chọn phương án tối ưu để thiết kế bản vẽ thi công.
 
 
2. Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
 
 

Tên dự án

Dự án Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Địa điểm thực hiện

Tỉnh: Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình

Chủ đầu tư

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam

Bước thực hiện

Khảo sát thiết kế kỹ thuật

Thời gian thực hiện

2005

Mô tả dự án

  • Đường cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, TCVN 5729-97 với quy mô 4-6 làn xe.
  • Dự án có tổng chiều dài 51km, vận tốc thiết kế 100km/h – 120km/h, bao gồm 4 cầu quy mô lớn, 4 nút giao đồng mức và 5 nút giao lập thể.

Dịch vụ thực hiện

Khảo sát thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ GPMB, cắm cọc GPMB, lập hồ sơ mời thầu xây lắp đoạn Km225+000 – Km226+500, Km229+500 - Km230+500 và đoạn Km255+000 - Km260+500

 
 
3. Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
 

Tên dự án

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Địa điểm thực hiện

Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Chủ đầu tư

Sở GTVT Lào Cai

Bước thực hiện

Lập dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật

Thời gian thực hiện

Năm 2009-2010

Mô tả dự án

  • Đường cao tốc A loại; Hạng công trình: cấp I; Công trình thuộc nhóm A.
  • Chiều dài được tham gia thiết kế: 5.195m, gói thầu số 1 Km244+155-Km245+200, gói thầu số 2 Km245+200-Km246+500, gói thầu số 3 Km246+500-Km249+350.
  • Quy mô: Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A (TCVN5729-97), với vận tốc thiết kế Vtk= 80Km/h cho 4 làn xe, Bnền = 24m.

Dịch vụ thực hiện

Khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật. Chiều dài được tham gia thiết kế: 5.195m, gói thầu số 1 Km244+155-Km245+200, gói thầu số 2 Km245+200-Km246+500, gói thầu số 3 Km246+500-Km249+350

 
Nguồn ảnh minh họa: Sưu tầm

Sản phẩm liên quan

Dự án

Tin nổi bật