icon vi icon vi

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thông báo chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật : 16/03/2020

Lượt xem : 925

Cỡ chữ :

Để xem tài liệu vui lòng ấn vào đường link đính kèm: /public/upload/files/DanhSachCoDong.pdf

Các bài viết khác

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật