icon vi icon vi

Sơ đồ tổ chức

 

 
1 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ + BAN GIÁM ĐỐC
Họ tên và chức vụ Trình độ Thông tin liên hệ

      
      Đỗ Minh Dũng

      Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ chuyên ngành cầu Điện thoại di dộng  
Điện thoại cơ quan  
Điện thoại N.riêng  
Email reco_tedi@hn.vnn.vn

      
     Vũ Hữu Hoàng

   Giám đốc

    Phó Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ chuyên ngành cầu Điện thoại di dộng 0913585308
Điện thoại cơ quan 024.38515170
Điện thoại N.riêng  
Email hoangvh71@gmail.com

     
    Thái Danh Quốc

   Phó Giám đốc

   Uỷ viên HĐQT

 

Thạc sỹ chuyên ngành cầu Điện thoại di dộng 0913354054
Điện thoại cơ quan 024.35114265
Điện thoại N.riêng  
Email dquoc2006@gmail.com

   
  Lê Quang Tiến

  Phó Giám đốc 

  Uỷ viên HĐQT

 

Kỹ sư cầu đường Điện thoại di dộng 0913399966
Điện thoại cơ quan 024.35130681
Điện thoại N.riêng  
Email tien.tedi.hn@gmail.com
2. BAN KIỂM SOÁT: TRƯỞNG BAN: Tăng Thị Thu Hiền
3- CÁC PHÒNG QUẢN LÝ
TT Tên phòng - ĐTCQ Trưởng phòng
1 P.Tổ chức Hành chính: 024.38517193 Bà Nguyễn Thị Cẩm Lan
2 P.Quản lý Kinh doanh: 024.38516178 Ông Lê Ngọc Mai
3 P. Quản lý Kỹ thuật: 024.35117269 Ông Trịnh Văn Vượng
4 P. Tài chính Kế toán: 024.38517192 Bà Nguyễn Thanh Vân
5 P. Tư vấn Giám sát & Đấu thầu Ông Hoàng Minh Hiếu
4- CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
1 P. Thiết kế Đường bộ và Đường sắt: 024.35130682

Ông Lê Duy Hòa

2 P. Thiết kế Cầu và Kết cấu: 024.35130690

Ông Nguyễn Hữu Việt

3 Trung tâm Số liệu cơ bản: 024.35130683

Ông Phạm Ngọc Minh

3.1 P. Khảo sát Địa hình, Thủy văn: 024.35118219 Ông Phạm Văn Huấn
3.2 P. Khảo sát Địa chất Công trình: 024.35130683 Ông Phạm Ngọc Minh
3.3 P. Thí nghiệm cơ học đất: 024.37844366 Bà Phạm Thị Thanh Bình
4 Tổ Hồ sơ: 024.35132410 Bà Lê Thị Quỳnh Mai

 

 

Giới thiệu

Tin nổi bật