icon vi icon vi

Tin công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị toàn thể người lao động năm 2016 của Công ty CP TVTK Cầu Đường

Cập nhật : 17/10/2016

Lượt xem : 2957

Cỡ chữ :

Sáng ngày 04/4/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lúc 7h30' tại Nhà văn hóa thể thao Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP số 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - TP, Hà Nội.

Thông qua Đại hội, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;...

 

 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

 

Các cổ đông thảo luận và tham gia ý kiến đồng thời bỏ phiếu thông qua các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, sau đó bầu bổ sung Ủy viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội bế mạc lúc 12h cùng ngày và thành công tốt đẹp đugns theo kế hoạch đề ra!

Chiều lúc 14h cùng ngày cũng tại địa điiểm trên,  Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị toàn thể người lao động năm 2016.

Ông Vũ Hữu Hoàng - Giám đốc Công ty, đại diện cho Ban Giám đốc báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 

 

Hội nghị toàn thể người lao động năm 2016

 

Bà Dương Thị Thu Loan - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2015:

Ông Nguyễn Văn Bích - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu ý kiến:

Hội nghị kết thúc tốt đẹp lúc 17h cùng ngày!

 

 

Các bài viết khác

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật