icon vi icon vi

Tin trong ngành

Chính phủ phê duyệt đề xuất 2 dự án giao thông

Cập nhật : 20/01/2017

Lượt xem : 1677

Cỡ chữ :

Chính phủ phê duyệt đề xuất 2 dự án giao thông


   
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt đề xuất 2 dự án giao thông vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
 


Ảnh minh hoạ


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt đề xuất dự án đầu tư “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc” và Dự án “Nâng cấp hành lang giao thông Đông Tây Tiểu vùng Mê Công mở rộng” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).


Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng vốn vay cho giải phóng mặt bằng cần được cân nhắc kỹ lưỡng và phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong chủ trương đầu tư cho Dự án theo hướng nâng cao vai trò và trách nhiệm tối đa của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, giảm thiểu tối đa việc sử dụng vốn vay cho công tác này.

Phó Thủ tướng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kết nối hành lang GMS do ADB viện trợ không hoàn lại.

Cơ chế tài chính cho các dự án đầu tư nêu trên sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở kết quả làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ GTVT với nhà tài trợ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, các địa phương và các cơ quan liên quan xác định cơ chế tài chính phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục nội bộ thẩm định các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện và chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư theo quy định hiện hành; tiến hành các thủ tục phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kết nối hành lang GMS theo đúng quy định hiện hành.

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ GTVT hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công tác thiết kế cơ sở các dự án đầu tư phù hợp với tiến độ thực hiện phần vốn ODA viện trợ không hoàn lại của ADB đảm bảo tiến độ chuẩn bị các dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Bộ GTVT, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc lập Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc cơ quan chủ trì việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Nguồn: H.Vũ

baogiaothong.vn

Các bài viết khác

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật