icon vi icon vi

Tin trong ngành

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016

Cập nhật : 22/06/2017

Lượt xem : 3051

Cỡ chữ :

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 về việc Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016.
Theo đó, công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016 theo từng lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy - hàng hải, đường hàng không và được nhóm lại thành các nhóm xếp theo thứ tự điểm đánh giá từ cao xuống thấp gồm TOP 10, 1OP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại.

Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT sẽ có giá trị đến khi có công bố xếp hạng năng lực mới.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Nguồn: mt.gov.vn

Các bài viết khác

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật