icon vi icon vi

Tin trong ngành

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Cập nhật : 21/10/2016

Lượt xem : 1815

Cỡ chữ :

Chiều 28/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp bàn về giải pháp, cơ chế chính sách về xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên liên quan của Bộ đã tham dự cuộc họp.

 

Vụ trưởng - Trưởng ban PPP Nguyễn Danh Huy báo cáo
về cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân tại cuộc họp

 
Báo cáo về cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân tại cuộc họp, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng - Trưởng ban PPP cho biết hiện nay, Bộ GTVT đang quản lý 65 dự án BOT, BT, PPP với tổng mức đầu tư khoảng 155.739 tỷ đồng, trong đó có 18 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác với tổng mức đầu tư 18.086 tỷ đồng; 47 dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư 137.655 tỷ đồng (Dự án BOT 43 dự án, tổng mức đầu tư 121.350 tỷ đồng, dự án BT 4 dự án, tổng mức đầu tư 16.305 tỷ đồng).

Về tình hình huy động vốn ngoài ngân sách, ông Nguyễn Danh Huy cho biết lĩnh vực đầu tư chủ yếu là đường bộ, các lĩnh vực đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, hàng hải huy động từ xã hội hóa chưa cao. Bên cạnh đó, việc huy động từ các tổ chức tín dụng chủ yếu là trong nước, mới chỉ có 3 dự án do nhà đầu tư trong nước vay được từ các tổ chức tín dụng nước ngoài; đồng thời, thời gian tới chủ yếu là triển khai các dự án quy mô lớn, kinh phí đầu tư cao, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của nhà nước, thời gian cung cấp tín dụng dài hạn (hiện nay đa số tín dụng ngắn và trung hạn, tín dụng dài hạn dưới 25 năm).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: “Chúng ta đang thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, các trụ cột tái cơ cấu nền kinh tế đó là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ngành GTVT phải chi rất nhiều tiền cho kết cấu hạ tầng thì chúng ta phải đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, cũng như chỉ đạo của Chính phủ, đó là làm sao chúng ta phải tái cơ cấu được đầu tư công; bên cạnh đó phải thay đổi tư duy phát triển hạ tầng, dùng hạ tầng để phát triển hạ tầng, xây dựng hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ, tương đối hoàn chỉnh… nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật”.Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa


Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các đơn vị xây dựng xã hội hóa cụ thể của từng lĩnh vực, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách cho từng lĩnh vực, kèm theo đề xuất đó là các dự án nào cần phải triển khai ngay, do đó phải xây dựng được các dự án để kêu gọi đầu tư; đặc biệt là đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, nâng cao chất lượng cổ phần hóa; lập danh mục kêu gọi đầu tư ở từng lĩnh vực, có đề xuất chính sách cụ thể riêng; bên cạnh đó, là các vấn đề vốn cho các nhà đầu tư, cân đối suất đầu tư, quỹ đầu tư hạ tầng....

“Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta phải nhanh chóng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tạo ra được bộ mặt hạ tầng mới, theo hướng đồng bộ, hiện đại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Bộ trưởng nhấn mạnh.


Nguồn: Xuân Nguyên

mt.gov.vn

Các bài viết khác

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật