icon vi icon vi

Tin tức - Sự kiện

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019/public/upload/files/tai%20lieu%20hop%20DHDCD%20nam%202019.pdf

Danh sách cổ đông 2019
Danh sách cổ đông 2019

Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) – Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia)
Thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) – Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia)

 

 

 

 

 

<p style="\\\\\\\\&quot;text-align:" justify;\\\\\\\\"="">Ngày 19/7/2017, tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai (Việt Nam) – Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia đã chủ trì Lễ Thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia theo Hiệp định, Nghị định thư vận tải đường bộ song phương ký năm 1998 và năm 2005.

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016
Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2017 về việc Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016.

1 2 3  >   >>  

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật