icon vi icon vi

Tin tức - Sự kiện

 Tất niên Công ty 2015
Tất niên Công ty 2015

Ngày 12/02/2015 Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Đường tổ chức tất niên cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Đây là cơ hội cho anh em cơ sở 1 và cơ sở 2 gặp gỡ giao lưu với nhau.....

<< < 52 53 54 

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật